Εξέδρα

Περιγραφή

Εξέδρα με δυνατότητα προσαρμογής των διαστάσεων στις ανάγκες της εκδήλωσης.
Απαραίτητη για το πάνελ των ομιλητών, για την καλή οπτική επικοινωνία με το κοινό.