Κάδος απορριμάτων

Κάδος απορριμάτων

Περιγραφή

Πλαστικός κάδος απορριμάτων 100 L.