Θερμοθάλαμος

Θερμοθάλαμος

Περιγραφή

Δυνατότητα διατήρησης του φαγητού 20 ή 34 γαστρονόμων για πολλές ώρες. Λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.